ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2565

  ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Previous
Next
Scroll to Top