คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านการเงินและแผนงาน

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

อนุกรรมการ

สุระ เกนทะนะศิล

อนุกรรมการ

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

อนุกรรมการ

จรูญเดช เจนจรัสสกุล

อนุกรรมการ

สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

อนุกรรมการ

Scroll to Top