ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2566

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Previous
Next
Scroll to Top