ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2565

 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Previous
Next
Scroll to Top