ภาพบรรยากาศการประชุมภายในสำนักงานสภาสถาบัน

 

ภาพบรรยากาศการประชุมภายในสำนักงานสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นการถ่ายทอดค่านิยมหลักขององค์กร (Core value) “FIGHT” และวิสัยทัศน์ (Vision) ของสถาบัน “The World Master of Innovation” เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน

Previous slide
Next slide
Scroll to Top