มติสภาสถาบัน เดือนกันยายน 65

ครั้งที่ 9-65

Read More
220816090227
cb1c5e74-4226-49c4-a214-833f87378467
f0b87328-099d-4b18-8bc0-b56b792eeadb
dcd8c1bf-1f27-4076-8569-69ae9e546219
220919090108

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

Read More