ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM