ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่  19 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM