ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM