เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารสถาบัน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ บริเวณชั้น 1 และชั้น 5 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.