พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          เป็นประธานในพิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                     แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  ณ ลานพระอาทิตย์ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร