พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สจล.