คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขออภัยในความไม่สะดวก…อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ