ข่าวประกาศ

พิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          เป็นประธานในพิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                     แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  ณ ลานพระอาทิตย์ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

Read More
68685219_2514737348587535_4751442145410285568_o
69312372_2514738391920764_3646949704190656512_o
69265425_2514736868587583_5773766648167137280_o
69126049_2514737115254225_7541971333509283840_o
68914601_2514738528587417_3416337229142818816_o
68882520_2514736638587606_9080913366125379584_o
68792569_2514738235254113_502059398907035648_o

พิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง  สจล.

Read More
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0021-as-Smart-Object-1
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0020_0-as-Smart-Object-1
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0009-as-Smart-Object-1
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0004_0-as-Smart-Object-1

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562   อาจารย์พงศ์ทิพย์   อินทร์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภาสถาบัน  เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม       ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ถนนบำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read More