ข่าวประกาศ

วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0021-as-Smart-Object-1
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0020_0-as-Smart-Object-1
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0009-as-Smart-Object-1
วางพานKing8_๑๙๐๖๑๑_0004_0-as-Smart-Object-1

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562   อาจารย์พงศ์ทิพย์   อินทร์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภาสถาบัน  เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม       ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  ถนนบำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read More
190404c
190404o
190404p
190404r
190404s
190404t
190404a
190404h
190404d
190404f
190404i
190404l

พิธีเปิดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง

พิธีเปิดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Substation I ) วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Substation I ) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขึ้นกล่าวรายงาน อาคารดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยสถาบันได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสถาบัน ทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าของสถาบันอีกด้วย

Read More
55643162_397261234388865_761211828557578240_o
56325280_397260254388963_8821994286342995968_o
kmitl620327sssdefrgththy (3)
kmitl620327sssdefrgththy (4)
55711540_397261411055514_2319277714160222208_o
55586288_397260724388916_5946370444511674368_o
55501448_397260737722248_4904982158180876288_o
55865105_397261397722182_6730071460565483520_o
55875110_397261351055520_486925235531022336_o
55875094_397260751055580_6309160220266332160_o
kmitl620327sssdefrgththy (21)
kmitl620327sssdefrgththy (22)
kmitl620327sssdefrgththy (23)
kmitl620327sssdefrgththy (24)

พิธีเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารสถาบัน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ บริเวณชั้น 1 และชั้น 5 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.

Read More
190404_00
190404_01
190404_02
190404_03
190404_04

ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2562

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (ประจำเดือนมีนาคม 2562) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (หลังใหม่) ชั้น ๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More