ข่าวกิจกรรม

S__3932163
S__3932165
S__3932166
S__3932168
S__3932169

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยคณะกรรมการได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน  ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

Read More
mpc-hc64_GchBxgdnx3
mpc-hc64_rm64v02CSO

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

Read More
Zoom_wisiuYdrNv
Zoom_uxSF8mcx5r

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และที่ห้องประชุมสภาสถาบันชั้น 9

 

Read More